Дэлхийн бохир ус цэвэрлэх шийдэл нийлүүлэгч

14 гаруй жил үйлдвэрлэлийн туршлагатай

Бөмбөрийн шүүлтүүрийн дэлгэц (гадаад тэжээл)